BIỂN KIM LOẠI: BIỂN ĐỒNG- BIỂN INOX | THÔNG TIN TỪ A-Z

biển kim loại bao gồm có đồng - inox ăn mòn đang là loại biển phổ biến ở khắp nơi. Đây là loại biển được sử dụng nhiều khi làm bảng hiệu công ty. Sản phẩm được sản xuất với công đoạn phủ hóa chất ăn mòn trên bề mặt dựa trên công nghệ CNC ...