4 LOẠI BIỂN CÔNG TY VÀ LƯU Ý KHI CHỌN CHẤT LIỆU

Biển hiệu công ty thường có 4 loại cơ bản, nằm cùng trong nhóm biển công ty nhưng lại có vị trí đặt khác nhau do đó cách dùng và chọn chất liệu cũng khác nhau. ...