6 yếu tố “sống còn” bạn cần cân nhắc khi khởi nghiệp

6 yếu tố “sống còn” bạn cần cân nhắc khi khởi nghiệp

1. Khách hàng Câu nói “Khách hàng là khởi nguồn của mọi sáng tạo” của Tom Peters đã phần nào khẳng định vai trò quan trọng của khách hàng đối với doanh nghiệp. Họ chính là nhân tố ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh doanh, thậm chí có thể tác động tới sự tồn […]

Xem thêm »