Tòa nhà hỗn hợp Chung cư kết hợp văn phòng dịch vụ N05

Địa điểm: Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Show More
Project Details
Name Tòa nhà hỗn hợp Chung cư kết hợp văn phòng dịch vụ N05 Date 01 T2 2020 Author Nefdigital